Ogłoszenia

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Bierutowie ogłasza nabór na stanowisko referenta do spraw księgowych w wymiarze 0,75 etatuzatrudnienie od dnia 1 lutego 2020 r.

Od kandydatów oczekuje się znajomości

pracy z oprogramowaniem firmy Vulcan (płace, inwentarz i księgowość)

przepisów ustawy Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy

mile widziany staż na podobnym stanowisku.

Oferty proszę składać do 28.01. 2020 r w siedzibie szkoły pl. Kościelny 2;  56-420 Bierutów

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta, 56 - 420 Bierutów, ul. Plac Kościelny 2zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta, 56 - 420 Bierutów, ul. Plac Kościelny 2,

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Oferent zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami w dniu 31. 01. 2020r. w siedzibie jednostki godzina rozmowy po kontakcie telefonicznym.

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne